Упатство за пријавување и гласање на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на КОВИД 19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација, бр. 11-3006/1 од 14.10.2020 година
Udhëzim për paraqitje dhe votim të personave të cilët për shkak testit pozitiv të Kovid -19 janë në karantinë shtëpiake dhe personave të cilëve iu është caktuar masa e vetëizolimit, nr. 11-3006/1 të datës 14.10.2020